عنوان پروژه : سیستم مدیریت بانک
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

بهمراه : - فایل نمونه (فایل. DAT) - صفحه نمایش خروجی (فایل DOC).

توضیحات تکمیلی :

تعدادی از ویژگی های پروژه سیستم بانکی:

- حساب اعضاء

- شماره حساب

- نام

- واریز و برداشت پول

- نوع حساب

- ایجاد ، ویرایش ، حذف و ذخیره

- برداشت از حساب - مشخصات کاربری

- و …

قیمت : 5000 تومان