عنوان پروژه : دریافت تاریخ روز و نمایش سن
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

امکانات پروژه دریافت تاریخ و نمایش سن دریافت نام کاربر دریافت تاریخ تولد به میلادی دریافت تاریخ روز گرافیک کاربر پسند

توضیحات تکمیلی :

ابتدا نام شما را پرسیده و بعد وارد صفحه بعد برای دریافت تاریخ تولد شما میرود ) میلادی( میرود و بعد از آن تاریخ امروز را میپرسد که جالبه در قسمت نمونه تاریخ روز رو قرار داده که فقط میتوانید شما آن را انتخاب کنید و بعد از زدن کلید اینتر سن شما را بر اساس سن ماه، سال محاسه میکند و نمایش میدهد

قیمت : 5000 تومان