عنوان پروژه : چند بازی کاربری و گرافیکی
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

 بازی اسنک
 بازی بلک جک (BlackJack)
 بازی پینگ پنگ (Ping Pong)
 بازی نقطه ها (A dots Game)
 دوز (Tic-Tac-Toe)
 بازی شطرنج (Chess Game)

قیمت : 5000 تومان