عنوان پروژه : ماتریس دودویی
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

ارائه گزینه های زیر در منوی اصلی :
 ۱: تبدیل
 ۲: ماتریس ریاضی
 ۳: توابع رشته ای
 ۴: خروج

۱) تبدیل
 • دهدهی به دودویی
 • دودویی به دهدهی
 • افزودن دودویی
 • دوتایی تفریق
 خروجی برای محاسبات باینری باید در هر دو پایه ۱۰ و پایه ۲ باشد.

۲)ماتریس ریاضی
 • ماتریکس جمع
 • ماتریس تفریق
 • ضرب ماتریس
 • تعیین کننده ماتریس (فقط برای ماتریس مربع)
 • ردیابی ماتریس (فقط برای ماتریس مربع)
 • معکوس از ماتریس

قیمت : 5000 تومان