عنوان پروژه : تابع برگشتی فیبوناچی
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

سری فیبوناچی مجموعه ای از اعداد متوالی است که هر عدد(جمله) در این سری از حاصل جمع دوعدد(جمله) قبلی بدست می آید.

دو جمله اول این سری برابر یک است. البته گاهی اوقات می توان جمله اول را صفر و جمله دوم را یک در نظر گرفت که تفاوتی در حاصل ندارد فقط یک مرحله اجرای عملیات بیشتر است.

قیمت : 5000 تومان