عنوان پروژه : پیاده سازی لیست در ساختمان داده 
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

در اصطلاح کامپیوتری، ساختمان داده به روشهایی از ذخیره اطلاعات گفته می شود که برای استفاده بهینه از اطلاعات ذخیره شده اتخاذ می شود. غالباً انتخاب یک ساختمان داده موجب ایجاد الگوریتم های متناسب با آن خواهد شد که این دو در کنار هم موجب افزایش سرعت انجام یک وظیفه یا کاهش مصرف حافظه برای پردازش داده می شود؛

قیمت : 5000 تومان