عنوان پروژه : صدور صورت حساب تلفن
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

صورتحساب شما را چاپ و در اختیارتان قرار می دهد ،همچنین دارای منوهای ثبت و … می باشد.

توضیحات تکمیلی :


سیستم مدیریت صورت حساب تلفن است که اطلاعات فردی به همراه شماره تماس را گرفته و در سیستم ثبت میکند و داری قسمت های مختلف مانند لیست کردن اطلاعات ،جستجو و دیگر امکانات است.

قیمت : 5000 تومان