عنوان پروژه : مدیریت مخاطبین
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

اطلاعات فرد مورد نظر را دریافت کرده و آن را در یک فایل متنی ذخیره میکند.

توضیحات تکمیلی :

قیمت : 5000 تومان