عنوان پروژه : سیستم حسابداری
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

امکانات پروژه سیستم حسابداری فرم لاگین مدیریت حسابها مدیریت طرف حساب ها

توضیحات تکمیلی :

user name….hitesh
password…..hm

قیمت : 5000 تومان