عنوان پروژه : سیستم حقوق و دستمزد
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

شرح مختصر : این برنامه ساده و کم نشان می دهد که خواندن و نوشتن داده ها با استفاده از فایل های متنی، جستجوی اطلاعات کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد با استفاده از آرایه.

توضیحات تکمیلی :

قیمت : 5000 تومان