عنوان پروژه : مدیریت خیریه
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

مهمترین امکانات نرم افزار:
ثبت اسامی خیابان ها و مامورین تخلیه صندوق ها
ثبت صندوق های صدقه به همراه شماره صندوق و نوع صندوق
امکان تعریف نوع صندوق توسط کاربر (کلبه ای ، شیشه ای ، کاپی ، فلزی ، پلاستیکی ، پایه دار و …)
ثبت آدرس و مشخصات کامل صاحب صندوق
امکان تعریف نوع و مدت زمان تخلیه صندوق ها ( یک ماهه ، دو ماهه ، و چند ماهه)
امکان ثبت صندوق به صورت فعال و غیر فعال
امکان تعریف نام مامور و نام خیابان برای تخلیه صندوق ها
امکان جستجوی صندوق ها بر اساس نام صاحب صندوق ، شماره صندوق ، نوع صندوق ، نام خیایان ، نام مامور و غیره
ثبت صندوق های تخلیه شده توسط مامورین تخلیه (تاریخ تخلیه ، مبلغ ، نام مامور ، نام خیابان)
ثبت کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین متفرقه
جستجوی صندوق های تخلیه شده در تاریخ مشخص
جستجوی صندوق های تخلیه شده توسط مامور و خیابان مشخص
امکان ثبت صندوق های حذف شده از لیست صندوق های فعال
غیر فعال کردن خودکار صندوق حذف شده در بایگانی صندوق ها
امکان مشاهده و ویرایش و حذف کلیه صندوق ها
امکان مشاهده و ویرایش و حذف کلیه اطلاعات ثبت شده در نرم افزار

قیمت : 5000 تومان