عنوان پروژه : محاسبه سن شما به روز و هفته و ماه و ساعت و دقیقه وثانیه و…
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

سن شمارا دریافت کرده و سپس به روز و هفته و سال و ماه و…

ساعت و دقیقه و ثانیه محاسبه می نماید . . .

 

قیمت : 5000 تومان