عنوان پروژه : سیستم مدیریت ثبت اطلاعات دانش آموزان
گروه : پروژه ویژوال بیسیک Visual BASIC
توضیحات مختصر :

سیستم مدیریت ثبت اطلاعات دانش آموزان

توضیحات تکمیلی :

امکاناتی نظیر مدیریت دانش آموزان و اضافه کردن دانش آموز را دارا می باشد.

قیمت : 5000 تومان