عنوان پروژه : برنامه زمان بندی کامپیوتر
گروه : پروژه ویژوال بیسیک Visual BASIC
توضیحات مختصر :

بااستفاده ازاین برنامه میتوانید بر اساس زمان کامپیوتر خود راتنظیم کنید هر موقع دوست داشتید خاموش ، ری استارت ، لاگ آف شود .

توضیحات تکمیلی :

قیمت : 5000 تومان