عنوان پروژه : ثبت اطلاعات داروخانه
گروه : پروژه ویژوال بیسیک Visual BASIC
توضیحات مختصر :

ثبت اطلاعات و ایجاد ارتباط با بانک اطلاعاتی اکسس

توضیحات تکمیلی :

ورود اطلاعات پزشک
ورود اطلاعات بیمار
ثبت داروی جدید
ثبت فروش دارو از دیگر قابلیت های برنامه می باشد.

قیمت : 5000 تومان