عنوان پروژه : حرکت توپ در صفحه
گروه : پروژه ویژوال بیسیک Visual BASIC
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

کاربر با کلیک کردن بر روی توپ و تغییر مختصات آن، توپ را جابجا میکند و هنگامی که توپ به دیواره ها و یا زمین برخورد میکند طبق قوانین فیزیک به آرامی دوباره بازمیگردد و سایه توپ نیز در زمین مشخص میشود. واکنش توپ نسبت به زمین کاملا بر اساس نیروی گرانش زمین تنظیم شده که در منوی برنامه قابل تغییر است.

قیمت : 5000 تومان