عنوان پروژه : بازی حدس عدد ورژن ۱
گروه : پروژه ویژوال بیسیک Visual BASIC
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

راهنمای بازی: این بازی به دو کاربر نیاز دارد و یکی باید اون جاخالی اولی را پر کند و دیگری

اونی که شما حدس زدید را حدس بزند که بازی به او جواب خواهد داد که حدس او چگونه بوده است.

قیمت : 5000 تومان