عنوان پروژه : ساده شبکه اجتماعی
گروه : پروژه PHP
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

رسانه اجتماعی کاربرد تکنولوژی‌های متحرک وب پایه برای تبدیل ارتباطات به دیالوگی دوسویه است.

قیمت : 5000 تومان