عنوان پروژه : ساخت صفحه ورود به سایت و ثبت نام
گروه : پروژه PHP
توضیحات مختصر :

با استفاده از ارتباط با پایگاه داده این صفحه رو به راحتی ایجاد میکنید.

توضیحات تکمیلی :

باید در پایگاه داده یک جدول با نام users1 ایجاد و در آن چهار فیلد name,family,user,pass بسازید.

قیمت : 5000 تومان