عنوان پروژه : سایت سیستم ثبت نام دانشجویی
گروه : پروژه PHP
توضیحات مختصر :

شامل بخش های اخبار سایت و ثبت نام و جستجوی پیشرفته و بخش پرسش و پاسخ می باشد.

توضیحات تکمیلی :

در این سیستم که شامل مدیریت وب سایت نیز می باشد می توانید تمامی قسمت های سایت را مدیریت کنید.

جهت اجرای پروژه یک دیتا بیس MySQL ایجاد کرده و فایل اس کیو ال پروژه را در آن ایمپورت نمایید،

سپس مشخصات دیتا بیس را در محل های مشخص شده وارد نمایید.

جهت تست بر روی لوکال میتوانید از نرم افزار Wamp Server استفاده کنید.

قیمت : 5000 تومان