عنوان پروژه : برنامه کتاب فروشی تلفنی
گروه : پروژه VB.NET
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

قابلیت ها:

اضافه کردن - ویرایش - به روز رسانی
ذخیره  - حذف کردن - load
Cancal وخروج می باشد

قیمت : 5000 تومان