عنوان پروژه : پروژه ثبت و مدیریت اطلاعات یک فروشگاه
گروه : پروژه VB.NET
توضیحات مختصر :

در این برنامه می توانید اطلاعات یک فروشگاه را ثبت و مدیریت کنید .

توضیحات تکمیلی :

مدیریت بر روی انبار فروشگاه

لیست کالاهای فروخته شده

مشتریان و بدهیهای آنها

جستجو و …

با استفاده از بانک اطلاعاتی اکسس

قیمت : 5000 تومان