عنوان پروژه : ماشین حساب مهندسی
گروه : پروژه پاسکال PASCAL
توضیحات مختصر :

از توابع مستقیم برای سهولت بیشتر در کد نویسی استفاده شده است .

توضیحات تکمیلی :

قیمت : 5000 تومان