عنوان پروژه : پروژه وب سایت مدیریت دانشگاه
گروه :
توضیحات مختصر :

استفاده از دیتابیس SQL

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه :

امکان ثبت دانشجوی جدید**امکان ثبت استاد جدید**امکان ثبت امتحان**امکان ثبت گروه های درسی**امکان ثبت کارنامه دانشجو**امکان ثبت درس جدید**امکان ثبت کلاس**امکان ثبت رشته جدید**امکان تعیین شهریه دروس**امکان تعیین برنامه زمانی کلاس ها

قیمت : 5000 تومان