عنوان پروژه : سایت سیستم انبارداری
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از پایگاه داده SQL .

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه :
ثبت انبار جدید
مشاهده لیست انبارها و همچنین موجودی انبار
ثبت خروج کالا
مشاهده لیست کالاهای خروجی
ثبت کالای مرجوعی
مشاهده لیست کالاهای مرجوعی
ثبت کاربر جدید
مشاهده لیست کاربران و همچنین ویرایش و حذف کاربر و ثبت کاربر به عنوان مدیر یا کاربر عادی

قیمت : 5000 تومان