عنوان پروژه : پروژه کتابخانه آنلاین
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

ستفاده از بانک اطلاعاتی SQL

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه :
امکان ثبت نام و عضویت کاربران در کتابخانه
ثبت کتاب با جزئیات کامل در کتابخانه همراه با تصویر روی جلد و فایل الکترونیکی کتاب
گروه بندی کتاب ها و افزودن قفسه های کتاب
جستجوی کتاب توسط اعضاء
مطالعه کتاب توسط اعضاء
مدیریت کاربران عضو

قیمت : 5000 تومان