عنوان پروژه : فروشگاه خدمات کامپیوتری
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از دیتابیس اکسس

توضیحات تکمیلی :

یک بخش پروژه دارای معرفی محصولات میباشد که هر محصول دارای توضیحات و امکان خرید است.امکان عضویت از طرف مدیر سایت و بخشهای مدیریتی از طرف کاربر نیز از دیگر بخشهای پروژه است.

قیمت : 5000 تومان