عنوان پروژه : دفترچه تلفن آنلاین
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از بانک SQL

توضیحات تکمیلی :

امکان درج،ویرایش،حذف و جستجوی مخاطب را دارا می باشد.

قیمت : 5000 تومان