عنوان پروژه : وب سایت همایش
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از بانک اطلاعاتی SQL

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه:

 ثبت نام،ورود کاربران،ثبت مقاله جدید،ثبت داور جدید،ثبت اخبار جدید،محیط کاربری بسیار زیبا و … 

 

یوزر و پسورد برای مدیریت سایت بصورت زیر است:

user
username : user
pass : 12345
——————————

student
username : student
pass : 12345
———————————
teacher
username : teacher
pass : 12345
———————————
admin
username : admin
pass : 12345
———————————
manager
username : manager
pass : 12345

قیمت : 5000 تومان