عنوان پروژه : کتابخانه آنلاین
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

دارای دیتابیس Access و دیتابیس SQL

توضیحات تکمیلی :

مدیریت کتابخانه،امکان عضویت و ورود اعضا و اجازه دانلود کتاب توسط اعضا از امکانات پروژه است.

قیمت : 5000 تومان