عنوان پروژه : وبسایت نظرسنجی
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از دیتابیس SQL

توضیحات تکمیلی :

پروژه دارای نمودار جهت نمایش تعداد رای دهندگان است.

قیمت : 5000 تومان