عنوان پروژه : وب سایت اساتید
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از دیتابیس SQL و LINQ

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه :

اضافه کردن گروه(مورد استفاده برای استاد جهت اضافه کردن درس جدید)-ویرایش و حذف گروه
اضافه کردن اخبار(مورد استفاده برای استاد جهت اطلاع رسانی به دانشجویان)-ویرایش و حذف اخبار
اضافه کردن کردن پست (مورد استفاده برای اضافه کردن مقاله ،یا جزوات درسی و آموزشی)-ویرایش و حذف
اضافه کردن ۳ فایل ضمیمه برای هر پست با امکان ویرایش و حذف آنها

قیمت : 5000 تومان