عنوان پروژه : وبسایت مدرسان شریف
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از دیتابیس SQL

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه :

فرم ثبت نام
فرم لاگین
فرم ویرایش
فرم حذف
استفاده از session در پروژه
استفاده از CSS3 در پروژه

قیمت : 5000 تومان