عنوان پروژه : وبسایت سیستم اتحادیه مدارس
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از بانک اطلاعاتی SQL

توضیحات تکمیلی :

توضیحات این پروژه :

این پروژه می تواند بصورت یک اتحادیه از مدرسه ها در تمامی سطوح استفاده شود.در پروژه امکان اضافه کردن نام مدرسه با تمام خصوصیات اش توسط مدیر سایت وجود دارد .مدرسه ها می توانند دراین سایت نام معلم هایشان ، کلاسهایشان و دروس مربوط به هر سطوح را وارد کنند.
در سایت ، دانش آموز می تواند با انجام یک جستجو به هر نحوی که دوست دارد مدرسه ی مورد نظرش را انتخاب کند و سپس مشخصات اش را باید همانطوری که سیستم از او درخواست می کند وارد کند . پس از انجام این مراحل دانش آموز در مدسه ی مورد نظرش ثبت نام می شود البته در موقع ثبت نام محدودیتهایی وجود دارد که باید تاریخ ثبت نام بین ماه های تیر تا شهریور امکان پذیر است ولی می تواند این محدودیتها را از بین برد.

** قبل از اجرای پروزه ، فایل Backup از دیتابیس را Restore کنید.

قیمت : 5000 تومان