عنوان پروژه : وبسایت نظرسنجی
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از بانک اطلاعاتی Access

توضیحات تکمیلی :

امکان درج/ویرایش و حذف نظرسنجی توسط مدیر ، امکان دادن نظر توسط کاربر و امکان مشاهده نتایج به همراه نمودار از امکانات پروژه است.

قیمت : 5000 تومان