عنوان پروژه : وب سایت طراحی یک فروشگاه
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از ASP.NET MVC 2 و بانک اطلاعاتی SQL نوشته شده است.

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه :

دسته بندی محصولات

نمایش محصولات

دسته بندی اخبار

نمایش اخبار

امکان ارسال پیام به مدیریت

امکان ثبت نام در سایت و ورود

امکان مدیریت سایت

قیمت : 5000 تومان