عنوان پروژه : وبسایت مدیریت بیمارستان
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از بانک اطلاعاتی SQL

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه :

امکان ثبت نام کارمند جدید / ورود کارمندان / مدیریت کارمندان

امکان ثبت تخصص جدید / نمایش لیست متخصصان

امکان ثبت بیمار جدید / جستجوی بیماران

قیمت : 5000 تومان