عنوان پروژه : وب سایت دیکشنری آنلاین
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از بانک اطلاعاتی SQL

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه :

امکان جستجوی لغات انگیسی به فارسی / فارسی به انگلیسی

امکان مدیریت لغات که شامل : نمایش ، درج لغت جدید ، ویرایش و حذف لغت می باشد.

قیمت : 5000 تومان