عنوان پروژه : وبسایت انجمن – Forum
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از بانک اطلاعاتی SQL

توضیحات تکمیلی :

امکانات این پروژه :

امکان ثبت نام و ورود به سایت

امکان تعیین سطح دسترسی جهت ورود به سایت (کاربر-مدیر)

امکان ایجاد بحث جدید

امکان ایجاد تالار جدید

امکان شرکت کردن در بحث ها و پاسخ دادن و امتیاز گرفتن

امکان گزارش گیری

قیمت : 5000 تومان