عنوان پروژه : وبسایت کاریابی
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

با استفاده از ASP.NET 3.5 و LINQ to SQL و با استفاده از معماری سه لایه و کاملاً شیء گرا توسعه داده شده است.

توضیحات تکمیلی :

استفاده از بانک اطلاعاتی SQL 

امکانات این پروژه :

امکان عضویت و ورود کارفرمایان / عضویت و ورود کارجویان

امکان جستجوی کارفرما / کارجو

امکان جستجوی شغل

امکان مدیریت اطلاعات کارفرمایان / کارجویان / ویرایش پروفایل

قیمت : 5000 تومان