عنوان پروژه : سیستم مدیریت تحویل کالا
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

مدیریت یک شرکت باربری و یا شرکت فروش کالا

توضیحات تکمیلی :

مدیریتاطلاعات تبادل کالا به صورت انلاین  ، زمانبندی ، سفارش و دیدن زمان رسیدن کالا

قیمت : 5000 تومان