عنوان پروژه : فروشگاه آنلاین موبایل
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

ASP.NET و سی شارپ - بانک اطلاعاتی SQL SERVER

توضیحات تکمیلی :

ابزارهای مورد نیاز برای اجرای پروژه:

۱- Visual Studio 2008 or 2005
2- .NetFramwork 2.0 or 3.5
3- SQL Server 2000
4- IIS6

قیمت : 5000 تومان