عنوان پروژه : وب سایت خبرگزاری
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

زبان سی شارپ و asp.net،دیتابیس پروژه SQl

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه :

مشاهده اخبار و درج نظر

صفحه ارتباط با ما

امکان مدیریت کامل سایت :درج مطلب جدید،ویرایش مشخصات،ثبت نام نویسنده جدید،مدیریت پیام ها،مدیریت مطالب(ویرایش/حذف)

قیمت : 5000 تومان