عنوان پروژه : پروژه کارافرینی تاسیس یک کافی نت
گروه : پروژه طرح کسب وکار (کآرآفرینی)
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

عناوین موجود :

مقدمه :

فصل اول – کلیات

تاریخچه کافی نت :
تاریخچه کافی نت در ایران
۱-۲-مشخصات محصول
۱-۱-۲- نام و کاربرد محصول:
۴-۱-۲-تشریح مختصر فرایند
آدرس و مشخصات شرکت

توضیحات بیشتر در ادامه مطلب

 

 

فصل دوم – روش انجام کار

امکانات و تجهیزات مورد نیاز :
شرایط محیطی
هزینه و سرمایه گذاری
خلاقیت
توجیه اقتصادی :
تامین منابع مالی :
نقشه استقرار تجهیزات :
فهرست تجهیزات مورد نیاز :
برآورد قیمت :
برآورد قیمت اجناس مصرفی :
بازپرداخت بدهی ها :
برنامه زمان بدنی اجرای پروژه :
میزان مفید بودن طرح برای جامعه :
نمونه ای از فعالیت های یک مرکز اینترنت ( کافی نت ) :

فصل سوم – برآورد مالی

دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز :
تجهیزات اداری مورد نیاز :
هزینه های قبل از بهره برداری :
جمع کل سرمایه گذاری طرح :
سوخت و انرژی :
حقوق و دستمزد پرسنل :
هزینه استهلاک :
هزینه های جاری طرح :
سرمایه در گردش :
جمع کل سرمایه گذاری طرح :
درآمد طرح :
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی :
پیش بینی مالی طرح
یکی از فعالیت های شرکتهای خدمات رایانه ای در زمینه شبکه میباشد.

قیمت : 5000 تومان