عنوان پروژه : گزارش کارآموزی رشته مکانیک – اصول ساخت مخازن تحت فشار
گروه : گزارش کارآموزی
توضیحات مختصر :

هدف ارائه مطالبی است که برای طراحی و ساخت یک مخزن تحت فشار باید مد نظر قرار گیرد.

توضیحات تکمیلی :

همانطور که می دانیم مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که نه تنها در شاخه نفت و پتروشیمی بلکه در اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردار بوده و از اینرو توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده است, بیشتر جنبه راهنمائی داشته و هدف ارائه مطالبی است که به نظر نویسنده برای طراحی و ساخت یک مخزن تحت فشار با توجه به استاندارد جهت آشنائی بیشتر با سرفصلهای مندرج در استاندارد ASME و امکان مراجعه به مباحث تکمیلی در هر زمینه در اینجا به معرفی عناوین مزبور میپردازیم.

قیمت : 5000 تومان